Lappeenranta tulee panostamaan monipuolisesti kaupungin vetovoimaan

Kirjoittaja - 17.08.2018

LAPPEENRANTA Lappeenrannan kaupunginhallitus saa maanantaina 20.8. (2018) käsiteltäväkseen toimialojen ohjausryhmän laatiman toimenpideohjelman, jolla käynnistettäisiin strategisia kehittämis- ja kärkihankkeita 6,78 miljoonalla eurolla. Toimenpideohjelmassa kaupungin peruspalveluiden kehittämisohjelmiin on varattu reilut 4,1 miljoonaa ja strategisiin erillisohjelmiin eli kärkihankkeisiin reilut 2,6 miljoona euroa.

Kaupungin toimialojen yhteinen ohjausryhmä on laatinut strategisen toimenpideohjelman kaupungin henkilöstön ja sidosryhmien ideoiden perusteella. Ideoita saatiin kaikkiaan noin 160. Kaupunginhallitus päättää toimenpideohjelmaan kootuista, kustannuksiltaan yli 100 000 euron ylittävistä hankkeista. Tätä pienempiä hankkeita on jo käynnistetty kevään ja kesän aikana.

Kaupungin strategiajohtaja Markus Lankinen kertoo, että nyt ollaan aloittamassa ensimmäistä hankevaihetta, jonka osat suuntaavat samaan maaliin: kaupunkilaisten hyvinvointiin ja osallistamiseen sekä kaupungin elinvoimaisuuden kehittämiseen ja omaleimaisuuden vahvistamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Erityisenä kohderyhmänä lapset ja nuoret

Toimenpideohjelman erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joiden liikuntaa, harrastuksia ja henkistä hyvinvointia tuetaan muun muassa koulupäivien yhteydessä.

Koululaisten tasa-arvoisia liikuntamahdollisuuksia edistetään esimerkiksi niin, että kouluilla työskentelee liikunnanohjaajia, jotka liikuntaharrastuksia koordinoidessaan pystyvät puuttumaan myös kiusaamiseen.

Päiväkodeissa ryhdytään entistä enemmän käyttämään hyväksi ulkotiloja. Tarkoitus on perustaa nykyisten päiväkotiryhmien rinnalle ympärivuotisesti toimivia ulkoilma- eli niin sanottuja Kota-ryhmiä.

Lasten ja nuorten kiinnostusta luonnontieteisiin, tekniikkaan, ympäristöasioihin sekä yrittämiseen edistetään perusopetukseen sisältyvässä Junioriyliopistossa, jossa tehdään tiivistä yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Näin halutaan myös vahvistaa oman yliopiston vetovoimaisuutta.

Vireä keskikaupunki

Toimintasuunnitelma käynnistää toimintapuiston suunnittelun keskikaupungille. Puistoissa suosittaisiin muun muassa skeittausta, rullaluistelua ja pyöräilyä.

− Esimerkiksi skeittiparkin sääolosuhteita voimme tasoittaa suojilla, joita voi talvella lämmittää ja jotka tarjoavat kesällä aurinkosuojaa. Haluamme myös luoda kohtaamispaikkoja, joissa ihmiset viettävät aikaansa ringissä kasvotusten, Lankinen naurahtaa.

eSportille eli tietokoneurheilullekin luodaan suotuisia olosuhteita. – Eikö olisi hienoa, että Lappeenrannalla olisi oma huippujoukkue ja järjestäisimme eSportin massatapahtumia, joihin kokoontuisi tuhansia pelaajia, Lankinen visioi.

Myös digitaalinen, ajantasaisista palveluista kertova ja kaksisuuntainen viestintä ovat keskeisiä kehittämiskohteita. Niin sanottu Lappeenranta-applikaatio esimerkiksi kertoisi, milloin uimahallissa on ruuhkaista, milloin tilaa. Näin palvelujen käyttöä pystyttäisiin tasaamaan.  Myös esimerkiksi teiden auraustilanteen ajantasainen tieto helpottaisi kaupunkilaisten arkea. Applikaation avulla halutaan kehittää myös digitaalista osallistamista.

Tilojen tehokkaampaa käyttöä ja tapahtumien järjestämistä edistetään Varaamo-tilanvarausjärjestelmällä, jonka toteuttaminen on jo pitkällä.

Kaupunkisuunnittelun vuorovaikutusta lisätään muun muassa 3D-mallinnuksilla, joista kuntalaisten on aiempaa helpompi hahmottaa suunnitelmia ja ottaa niihin kantaa.

Rakennusten energiatehokkuutta parannetaan

Strategisessa toimenpideohjelmassa vauhditetaan rakennusten energiatehokuuden parantamista ja siihen liittyviä ratkaisuja.
Markus Lankinen korostaa, että energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää niin kaupungin omissa kiinteistöissä kuin muissakin alueen rakennuksissa.

− Uskon, että yliopiston, kaupungin ja yritysten yhteisissä hankkeissa pystymme varsin nopeasti myös kaupallistamaan energiatehokkuutta parantavia pilottiratkaisuja.

Lappeenrannassa on useita vuosia panostettu vesistöjen kunnon kohentamiseen ja suojeluun.

− Mietimme muun muassa yhdessä viipurilaisten kanssa, kuinka voimme vähentää typen ja fosforin päästöjä vesistöön. Jätevesien tehokas puhdistaminen sekä muovia korvaavien materiaalien kehittäminen ovat yliopistovetoisia ja kansainvälisesti kiinnostavia kärkihankkeitamme, Lankinen summaa.

Jo valmisteluvaiheessa olevan Saimaa Geoparkin palveluverkkoon liittyen on varattu suunnittelurahaa mahdollisen Saimaariumin eli järviluonnon esittelykeskuksen suunnittelun aloittamiseen.

Myös yrityshautomotoiminta saa strategisesta toimenpideohjelmasta vauhtia. Tavoitteena on, että hautomosta tulisi osa kaupungin perustoimintaa.

Strategiajohtaja kertoo, että toimenpideohjelmaan kootun laajan hankekokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen aloitetaan ripeästi heti kaupunginhallituksen rahoituspäätöksen jälkeen. Samalla käynnistyy tulevien hankkeiden suunnittelu ja seuraavan toimenpideohjelmaversion valmistelu.

Artikkelikuva: LUT Junior University Lappeenranta tutustuttaa lapset ja nuoret luonnontieteisiin, tekniikkaan, ympäristöasioihin ja yrittämiseen osana perusopetusta. Kuva pilottijaksolta (kevät 2018). Kuvassa Junioriyliopiston koordinaattori Kati Koikkalainen opintojakson vetäjänä. Kuva Heli Mälkiä

Lähde: Lappeenrannan kaupunki


Lukijoiden mielipiteet

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista Vaaditut kentät ovat merkitty tähdellä *Current track
Title
Artist

Background